රෆායල් නඩාල් පැරිස් මාස්ටර් ටෙනිස් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට

පැරිස් මාස්ටර් ටෙනිස් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ස්පාඤ්ඤයේ රෆායල් නඩාල් සමත් විය.

ඒ ප්‍රංශයේ ජෝ-විල්ෆර්ඩ් සොන්ගා පරාජයට පත්කරමින්.

ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරදී පැවැති තරගයේ පළමු වටයේදී ප්‍රබල සටනක් දැක ගත හැකි විය.

ඒ අනුව එම අර්ධය ලකුණු 7ට 6ක් ලෙස ජය ගත්තේ රෆායල් නඩාල් විසින්.

අනතුරුව ආරම්භ වු තරගයේ දෙවන වටය ඉතා පහසුවෙන් ලකුණු 6ට 1ක් ලෙස ජය ගැනීමට රෆායල් නඩාල් සමත් විය.

ඒ අනුව තරගය තරග වට 2ට 0ක් ලෙස ජය ගැනීමට රෆායල් නඩාල් සමත් වු අතර නඩාල් පැරිස් මාස්ටර් ටෙනිස් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.

රෆායල් නඩාල් ලෝක ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ පසුවන අතර ජෝ-විල්ෆර්ඩ් සොන්ගා එම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සටහනේ පසුවන්නේ 35 වන ස්ථානයේයි.