Monday, May 29, 2023
Home ඇෆ්ගනිස්ථානය හා කොඳෙව්වන් අතර තරගයේ තුනට බිංදුවක් ලෙස කොඳෙව්වන් ජය ගනී ඇෆ්ගනිස්ථානය-හා-කොඳෙව්වන්ගේ-තරගයේ-ජය-තුනට-බිංදුවක්-ලෙස-කොඳෙව්වන්-ජය-ගනී

ඇෆ්ගනිස්ථානය-හා-කොඳෙව්වන්ගේ-තරගයේ-ජය-තුනට-බිංදුවක්-ලෙස-කොඳෙව්වන්-ජය-ගනී