ඩිල්ෂාන්ගේ දේශපාලන පිටියට ගාල්ල හෝ කළුතර සකස් වෙයි

හිටපු ක‍්‍රිකට් නායක තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් එළැඹෙන මහා මැතිවරණයේදි ගාලූ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් හෝ කළුතර දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් තරග කරන බව පවසයි. ඔහුට අදාළ දිස්ත‍්‍රික්ක දෙකෙන් එක් පළාතක් අනිවාර්්‍යයෙන් ලබාදෙන බවත් ඉන් තමා වඩාත්ම කැමැති කළුතර දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් තරග කිරිම බවත් පවසයි.
ගොඨාභය රජපක්ෂ සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්වරු නියෝජනය කරන පොහොට්ටුව ලකුණ යටතේ ඩිල්ෂාන් මේ වන විටත් ඡුන්ද ව්‍යාපාර කටයුතු අරඹා තිබේ. ඔහු දැනටමත් පාසල් 100 කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට ක‍්‍රිකට් ආම්පන්නද බෙදා දී ඇති අතර දිළිදු පවුල් සඳහාද ආධාර උපකාර කරමින් සිටියි.
කළුතර ඉපිද කළුතර විද්‍යාලයේ ඉගෙනු ලැබු ඩිල්ෂාන්ට කළුතර ආසනයෙන් තරග කිරීමට ලැබුණහොත් ඔහුට වැඩ කිරිමට පහසු බවද දේශපාලනඥයන් පවසයි. නමුත් ඩිල්ෂාන්ගේ ජනප‍්‍රියත්වය අනූව ඔහුට ශ‍්‍රී ලංකාවේ කුමන දිස්ත‍්‍රික්කයකින් වුවද ඡුන්දය ජය ගත හැකි බව පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන සියලූම දේශපාලනඥයන් පවසා තිබේ.