ශ්‍රී ලංකා මුල් කඩුලු දෙක දැවී යයි

ශ්‍රී ලංකා පිල පන්දු වාර 5ක් අවසානයේදි කඩුලු 2ක් දැවී ලකුණු 45 ක් ලබාගෙන සිටිනවා.